Mentor učencem in pripravnikom v gostinskih in turističnih podjetjih

Vertical Tabs

Osnovni podatki
Trajanje: 
Ure: 32
Kraj izvajanja: 
Ljubljana
Termin: 
; termin določen naknadno
Potrebna izobrazba: 
Najmanj 3-letna poklicna šola;
Delovne izkušnje: 
2 leti delovnih izkušenj v gostinstvu oz. turizmu
Psihofizične sposobnosti: 
primeren za delo v gostinstvu/turizmu
Pogoj za vpis: 
Najmanj 3-letna poklicna šola, 2 leti delovnih izkušenj v gostinstvu oz. turizmu, primeren za delo v gostinstvu/turizmu