Gastronomija in turizem

Vertical Tabs

Osnovni podatki
Strokovni svet: 
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
Naziv poklicne / strokovne izobrazbe: 
gastronomsko-turistični tehnik / gastronomsko-turistična tehnica
Trajanje: 
Letniki: 4
Kraj izvajanja: 
Ljubljana
Termin: 
29.9.2014-22.5.2015/Ljubljana
Potrebna izobrazba: 
Najmanj popolna osemletka / devetletka;
Psihofizične sposobnosti: 
komunikativen, iznajdljiv, ustvarjalen, brez govornih napak, telesno spreten
Tuji jeziki: 
prvi tuji jezik: angleščina/nemščina
Pogoj za vpis: 
Najmanj popolna osemletka / devetletka, komunikativen, iznajdljiv, ustvarjalen, brez govornih napak, telesno spreten, prvi tuji jezik: angleščina/nemščina, drugi tuji jezik: nemščina/angleščina; tretji tuji jezik: italijanščina/španščina