Zobotehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • izdelovanje snemno-protetičnih nadomestkov: delne in totalne proteze (delne in totalne akrilatne proteze, zgotovitev delne proteze s kovinsko bazo, podložitev proteze, reparaturo proteze);
 • izdelovanje fiksno-protetičnih nadomestkov: prevlek in mostovnih konstrukcij (polne kovinske prevleke, fasetirane prevleke, fasetirani členi, akrilatne prevleke, kovinsko-porcelanske prevleke);
 • izdelovanje fiksno-protetične priprave;
 • izbiro ustreznih materialov, tehnoloških postopkov in aparatur za izdelavo stomatoprotetičnih nadomestkov;
 • pripravo in uporabo materialov, aparatur in strojev;
 • poznavanje postopkov pri izdelavi stomatoprotetičnih nadomestkov; 
 • racionalno rabo energije, materiala in časa;
 • sodelovanje v timu: zobozdravnik – zobna asistentka – zobotehnik;
 • sporazumevanje v timu s sodelavci in strokovnjaki ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi;
 • izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo v zobotehničnih laboratorijih;
 • aktivno skrb za lastno zdravje in zdravje sodelavcev;
 • poznavanje predpisov o varnosti in zdravju ter varovanju okolja;
 • razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in poslovnega načrta.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v zobnih laboratorijih, kot demonstrator, kot zastopnik proizvajalcev dentalnih materialov in aparatur, v trgovinah z dentalnim materialom kot prodajni svetovalec.