Živilstvo in prehrana

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa so:

 • vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje proizvodnih enot,
 • vodenje tehnoloških postopkov ter organiziranje priprave varne in zdrave hrane,
 • zagotavljanje kakovosti proizvodnih procesov in proizvodov v živilstvu ter pri organizaciji prehrane,
 • sodelovanje pri razvoju novih živilskih izdelkov,
 • spremljanje trendov v prehrani ter njihovo kritično vrednotenje,
 • upoštevanje prehranskih navad in kulinarične dediščine pri izboljševanju prehranjevalnih navad različnih skupin populacije,
 • tehnološko in ekonomsko analiziranje  proizvodnih in tehnoloških parametrov,
 • uporabo strokovnih znanj s področij živilske tehnologije, prehrane in varne hrane v praksi pri reševanju praktičnih primerov v delovnem okolju,
 • sodelovanje pri odločanju, izbiranju in uporabi  ustreznih metod za zagotavljanje ustrezne sestave in kakovosti živil,
 • odločanje o izbiri in uporabi surovin in materialov v proizvodnji živil ter pri  pripravi hrane,
 • upoštevanje načel trajnostnega razvoja, ekonomike ter ponudbe in povpraševanja.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo , oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.