Živilsko prehranski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • prevzem, skladiščenje in pripravo surovin za predelavo;
 • predelavo surovin rastlinskega in živalskega izvora v higiensko neoporečne izdelke;
 • nadzor pakiranja in skladiščenja izdelkov;
 • zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev in vodenje evidenc;
 • odvzemanje, sprejemanje in pripravo vzorcev za laboratorijske analize in teste;
 • opravljanje enostavnih senzoričnih, kemijskih, mikrobioloških in fizikalnih analiz;
 • pripravo delovnih mikroorganizmov za uporabo v proizvodnji živil;
 • spremljanje bioprocesa;
 • vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih in skladiščnih prostorih;
 • preračun potreb organizma po energiji in hranilnih snoveh;
 • izbiro živil in pripravo uravnoteženih in zdravih jedilnikov po vnaprej predpisanih normativih;
 • sodelovanje pri razvoju novih izdelkov.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, oskrbnik, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar, gospodar na podeželju, kmetovalec ali pridobil naziv srednje poklicne izobrazbe prodajalec in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji živil ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v vseh panogah živilske industrije, laboratorijih, prehranskih obratih in trgovskih živilskih verigah.