Živilsko prehranski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • prevzem, skladiščenje in pripravo surovin za predelavo;
 • predelavo surovin rastlinskega in živalskega izvora v higiensko neoporečne izdelke;
 • nadzor pakiranja in skladiščenja izdelkov;
 • zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev in vodenje evidenc;
 • odvzemanje, sprejemanje in pripravo vzorcev za laboratorijske analize in teste;
 • opravljanje enostavnih senzoričnih, kemijskih, mikrobioloških in fizikalnih analiz;
 • pripravo delovnih mikroorganizmov za uporabo v proizvodnji živil;
 • spremljanje bioprocesa;
 • vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih in skladiščnih prostorih;
 • preračun potreb organizma po energiji in hranilnih snoveh;
 • izbiro živil in pripravo uravnoteženih in zdravih jedilnikov po vnaprej predpisanih normativih;
 • sodelovanje pri razvoju novih izdelkov.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v vseh panogah živilske industrije, laboratorijih, prehranskih obratih in trgovskih živilskih verigah.