Zidar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • uporabo tehnične dokumentacije za opravljanje zidarskih del ter prenašanje dimenzij in višinskih kot iz načrta na objekt;
 • zidanje zidov različnih debelin z opeko, modularnimi bloki in kamnom z uporabo značilnih opečnih zvez;
 • zidanje stebrov, stopnic, dimnikov, lokov in vencev z različnimi materiali;
 • ročno in strojno izdelavo notranjih in zunanjih ometov;
 • postavljanje sodobnih in izdelavo enostavnih klasičnih opažev ter polaganje armature v opaže;
 • izdelavo in vgrajevanje betonskih mešanic v nosilne in nenosilne betonske ter armiranobetonske konstrukcije; 
 • vgrajevanje materialov za toplotno, zvočno, hidro in protipožarno izolacijo;
 • tlakovanje površin z opečnimi, betonskimi in kamnitimi elementi;
 • racionalno rabo materialov, delovnih sredstev, energije in čas;
 • upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja;
 • izvajanje gradbenih del pri instalacijah in zidarskih del pri obnovah objektov.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z gradnjo objektov in stavbi, obnovitvenimi gradbenimi deli, možna pa je tudi samozaposlitev.