Vrtnar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • načrtovanje in organizacijo lastnega dela;
  • samostojno izvajanje tehnoloških postopkov pridelave okrasnih rastlin in vrtnin na podlagi načrta vrtnarske proizvodnje;
  • pridelavo, oskrbo in varstvo okrasnih rastlin in vrtnin ob upoštevanju rastnih dejavnikov in načel varstva okolja;
  • pridelavo sadik in cepljenk za prodajo v skladu z zahtevanimi standardi;
  • oblikovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin;
  • izvajanje del z vrtnarskimi stroji, napravami in orodji ob upoštevanju predpisov o varnem delu;
  • izdelavo enostavnih kalkulacij in prodajo vrtnarskih pridelkov, izdelkov in storitev;
  • sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci;
  • uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu;
  • odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v različnih vrtnarskih podjetjih, vrtnarijah, vrtnih centrih, birojih za krajinsko vrtnarstvo, drevesnicah, botaničnih vrtovih in arboretumih.