Veterinarski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • prepoznavanje potreb živali in njihovo pravilno oskrbo ter transport;
 • izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali;
 • izvajanje laboratorijskih preiskav od odvzema vzorca do priprave poročila;
 • pripravo živali na posege in oskrbo ter obveščanje in informiranje lastnikov po njih; 
 • asistiranje pri diagnostičnih postopkih in kirurških posegih;
 • apliciranje zdravil;
 • pomoč pri vodenju veterinarske lekarne;
 • za delo v recepciji, sprejem in razporejanje strank;
 • za human odnos do živali;
 • komunikacijo v poslovni situaciji (z lastniki živali in sodelavci);
 • delo v skupini in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; • varovanje zdravja ljudi in živali, varovanje okolja in racionalno uporabo naravnih virov, energije in surovin;
 • upoštevanje varnostnih, higienskih in drugih predpisov;
 • zagotavljanje kakovosti opravljenih postopkov.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v veterinarskih ambulantah, veterinarskih klinikah, laboratorijih, zavetiščih za živali, živalskem vrtu, na večjih farmah, trgovinah za male živali, ipd.