Ustvarjalec modnih oblačil

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • samostojno, varno in ekološko delo s tekstilnimi materiali, stroji in napravami;
  • estetsko in kreativno mišljenje, usklajevanje barv;
  • delo, ki zahteva ročne spretnosti;
  • modno svetovanje strankam in uspešno komuniciranje;
  • izbiro in usklajevanje vseh tekstilnih materialov, delovnih sredstev in načinov izdelave izdelkov;
  • konstruiranje in modeliranje krojev oblačil;
  • izdelavo modnih oblačil in kolekcij;
  • popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov; 
  • razumevanje in uporabo različne strokovne literature in terminologije ter informacijsko komunikacijske tehnologije; 
  • razvijanje podjetniške miselnosti ter promocije svojih izdelkov in storitev na tržišču.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v modnih ateljejih, v obrtnih delavnicah, v trgovskih centrih z možnostjo modnega svetovanja, v konfekcijski, tekstilni industriji, v popravljalnicah oblačil, v pralnicah in kemičnih čistilnicah, kot samozaposlen in na drugih delovnih mestih, ki zahtevajo znanja in spretnosti s področja tekstilstva.