Ustni higienik

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa so:

 • sistematično nadgraditi splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;
 • razviti spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;
 • razviti osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;
 • razviti motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje;
 • razviti pripravljenost na raziskovanje in inovativnost ter se s tem pripravljajo na sposobnost prilagajanja stalno se razvijajoči stroki;
 • obvladati slovensko in tujo strokovno terminologijo s področja dentalne medicine, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo, za vodenje dokumentacije in spremljanje strokovne literature;
 • usposobiti se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi;
 • usposobiti se za aktivno skrb za lastno zdravje in zdravje pacientov ter razviti pozitivni odnos do zdravega načina življenja;
 • obvladati zaščitne ukrepe za varno delo;
 • razviti zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov.
 • obvladati  stroko ustnega higienika.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.