Trgovec

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • spremljanje konkurence in njene ponudbe;
 • urejanje prodajalne in izložbe;
 • načrtovanje in izvajanje promocije prodajne ponudbe;
 • ocenitev prihodnjega povpraševanja;
 • oblikovanje prodajne cene glede na kakovost proizvoda in ponudbo konkurence;
 • kakovostno izpeljavo prodajnega postopka;
 • ocenitev želj in potreb kupcev;
 • ustrezno odgovarjanje z argumenti na kupčeva vprašanja;
 • svetovanje kupcem;
 • tekoče reševanje reklamacij pri kupcih;
 • uporabo različnih pristopov in tehnik komuniciranja;
 • pošteno in etično delo s kupci;
 • presojanje kakovosti na podlagi znanja in izkušenj;
 • samostojno in timsko delo;
 • osnovno komuniciranje v tujem jeziku.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v trgovinskih podjetjih v različnih blagovnih strokah: živilski, tekstilni, kemični, kozmetični, avtomobilski, elektrotehnični, računalniški, v papirništvu …