Tesar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • uporabo tehnične dokumentacije za opravljanje tesarskih del, prenašanje dimenzij in višinskih kot iz načrta na objekt;
  • rokovanje z orodji in stroji za obdelavo lesa; 
  • izdelavo osnovnih lesnih tesarskih zvez ter uporabo sredstev za spajanje;
  • izdelavo odrov, nosilnih ogrodij, nenosilnih in nosilnih konstrukcij ter ostrešij;
  • vgrajevanje izolacijskih materialov in izvajanje krovskih del;
  • izbiro in uporabo zaščitnih in impregnacijskih sredstev za les;
  • racionalno rabo materialov, energije ter časa;
  • upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja;
  • izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na lesenih konstrukcijah.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z razrezom in obdelavo lesa ter izdelavo in vgradnjo strešnih konstrukcij in drugih gradbenih elementov. Zaposlite v je mogoča tudi v podjetjih in obrti, , ki se ukvarjajo z gradnjo objektov in stavb, možna pa je tudi samozaposlitev.