Tehnik računalništva (IS)

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • branje, načrtovanje, izdelavo, spremljavo, in dopolnjevanje tehnične dokumentacije po predpisanih navodilih in z uporabo IKT;
  • uporaba konceptov organizacije dela in ekonomike na strokovnem področju; • programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah, programiranje, montažo in ožičenje programirljivih relejev;
  • izvajanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema in zagotavljanje osnovne podpore uporabnikom pri uporabi uporabniške programske opreme;
  • sestavljanje, vzdrževanje, odpravo napak in servisiranje računalniške strojne opreme;
  • polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij, priključevanje porabnikov in opravljanje osnovnih vzdrževalnih del;
  • povezovanje elementov električnih inštalacij v stikalnih, razdelilnih in vtično-spojnih napravah ter izbiranje in priklapljanje električnih zaščit;
  • vzpostavitev, vzdrževanje, zaščito in zagotavljanje obnove omrežnih servisov.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil naziv: elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij in povezav preko javnih omrežij in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli iz komunikacijskih sistemov, na področju vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih sistemov in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli iz komunikacijskih sistemov, na področju načrtovanja in izdelave računalniških programov in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli iz programiranja, pri izdelavi spletnih strani in sicer udeleženci izobraževanja z izbirnimi moduli iz računalniškega oblikovanja.