Tehnik optik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • pravilno uporabo strojev, orodij in naprav v optični delavnici;
  • branje predpisov optičnih pripomočkov in vodenje dokumentacije;
  • učinkovito komuniciranje s sodelavci, strankami in timsko sodelovanje;
  • strokovno podkrepljeno svetovanje stranki pri odločanju o izbiri optičnega pripomočka;
  • samostojno izdelovanje kakovostnega optičnega pripomočka s primernimi materiali in tehnologijo;
  • izvajanje kontrole kakovosti izdelanega optičnega pripomočka; 
  • vzdrževanje in popravila optičnih pripomočkov;
  • svetovanje o vrstah zaščitnih sredstev za zaščito vida;
  • svetovanje o pomenu pravilnega nošenja in rokovanja s kontaktnimi lečami ter o pravilni uporabi tekočine za vzdrževanje in higieno kontaktnih leč.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v optični delavnici kot vzdrževalec, popravljalec ter izdelovalec optičnih pripomočkov, v optični poslovalnici kot svetovalec stranki pri izbiri in vzdrževanju optičnih pripomočkov ter sredstev za zaščito vida, v industriji optičnih stekel ali okvirjev, v podjetjih, kjer prodajajo optične pripomočke, sredstva za zaščito vida ali optične instrumente.