Tehnik oblikovanja

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • reševanje celostnega procesa dela od ideje do realizacije in uporabljanje različnih tehnoloških postopkov;
  • razvijanje novih tehnoloških postopkov; 
  • načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela in dela drugih pri nastajanju izdelkov;
  • obvladovanje strokovne terminologije v komunikaciji s sodelavci, strokovnjaki ter naročniki;
  • samostojno, metodično, sistematično delo, urejenost ter razvijanje organizacijske kulture v delovnem okolju;
  • varovanje in krepitev lastnega zdravja in zdravja drugih ter pripravo varnega delovnega okolja.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževanje se lahko vključi, kdor je končal osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo oziroma njej enakovredno šolo po prejšnjih predpisih. Za vpis v izobraževalni program je potreben uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v državnih in privatnih ustanovah za oblikovanje, v razvojno načrtovalskih podjetjih in inštitutih, v kulturnih dejavnostih in turizmu, na področju različnih obrti, kot samozaposlen opravlja delo v lastnem ateljeju za oblikovanje, kot del oblikovalskega tima v podjetju.