Tehnik mehatronike

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov;
 • uporabljanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih;
 • avtomatiziranje tehnoloških procesov vzdrževanja tehnoloških sistemov;
 • določanje obremenitev in nosilnosti konstrukcijskih elementov;
 • uporabljanje hidravličnih in mehanskih elementov oziroma sistemov ter električnih strojev oziroma naprav;
 • gradnjo mehatronskih sistemov ter planiranje montaže in demontaže mehatronskih sistemov;
 • diagnosticiranje napak in enostavna popravila mehatronskih sistemov;
 • programiranje relativno manj zahtevnih aplikacij v različnih programskih jezikih;
 • povezovanje informacijskega sistema s proizvodnim procesom;
 • vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s proizvodnimi procesi;
 • projektiranje krmiljenj in regulacij ter načrtovanje pnevmatičnih in hidravličnih krmilij;
 • uporabljanje in načrtovanje digitalnih vezij, mikrokontrolerja, PLC krmilnika in elementov senzorike.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil naziv: elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v industriji ali obrti z industrijskimi oziroma tehnološkimi procesi, v industriji ali obrti, kjer se uporablja avtomatizacija proizvodnih procesov, v delovnih obratih pri vzdrževanju in modifikaciji proizvodnih linij in naprav.