Tehnik mehatronike

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov;
 • uporabljanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih;
 • avtomatiziranje tehnoloških procesov vzdrževanja tehnoloških sistemov;
 • določanje obremenitev in nosilnosti konstrukcijskih elementov;
 • uporabljanje hidravličnih in mehanskih elementov oziroma sistemov ter električnih strojev oziroma naprav;
 • gradnjo mehatronskih sistemov ter planiranje montaže in demontaže mehatronskih sistemov;
 • diagnosticiranje napak in enostavna popravila mehatronskih sistemov;
 • programiranje relativno manj zahtevnih aplikacij v različnih programskih jezikih;
 • povezovanje informacijskega sistema s proizvodnim procesom;
 • vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s proizvodnimi procesi;
 • projektiranje krmiljenj in regulacij ter načrtovanje pnevmatičnih in hidravličnih krmilij;
 • uporabljanje in načrtovanje digitalnih vezij, mikrokontrolerja, PLC krmilnika in elementov senzorike.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v industriji ali obrti z industrijskimi oziroma tehnološkimi procesi, v industriji ali obrti, kjer se uporablja avtomatizacija proizvodnih procesov, v delovnih obratih pri vzdrževanju in modifikaciji proizvodnih linij in naprav.