Tapetnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • samostojno in varno delo s tapetniškim orodjem, stroji in napravami;
  • samostojno uporabo delavniške dokumentacije in načrtov;
  • ustrezno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi;
  • gospodarno krojenje, razrez, spajanje in uporabo tapetniških materialov;
  • kakovostno izdelavo tapetniških izdelkov sedežnega in ležalnega pohištva ter tapetniške opreme za prevozna sredstva;
  • kakovostno izdelavo in vgradnjo izdelkov iz tekstilij za notranjo opremo interierjev;
  • vzdrževanje in obnavljanje tapetniških izdelkov nizkega in visokega blazinjenja;
  • osnovno uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v lesni industriji, kjer izdelujejo tapetniške izdelke bivalnega pohištva, v delavnicah, kjer izdelujejo in vgrajujejo opremo notranjih prostorov z raznimi vrstami tekstilij, v delavnicah, kjer izdelujejo tapetniške izdelke, ki se vgrajujejo v avtomobile in druga prevozna sredstva, v obrti, kjer izdelujejo tapetniško pohištvo po individualnih naročilih.