Steklar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • pripravo zmesi za steklo po recepturi;
  • izvajanje osnovnih obdelovalnih tehnik v steklarstvu;
  • izdelavo in dodelavo steklenih izdelkov.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • upravljanje steklarskega stroja za strojno izdelavo steklenih izdelkov ali
  • pihanje kozarcev in kelihov različne zahtevnosti in velikosti ali
  • brušenje vseh prvin stekla ter njihovega povezovanja v vzorce.

Zaposliš se lahko v steklarski industriji, steklarski obrtniški delavnici in v obrtnih delavnicah s področja stavbnega steklarstva.