Slikopleskar-črkoslikar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • odstranjevanje starih premazov z uporabo mehanskih, termičnih ali kemijskih postopkov;
  • pripravo podlag iz različnih materialov za impregniranje, lakiranje in pleskanje;
  • oblaganje sten in stropov s tapetami ter izdelavo in montažo štukatur;
  • pripravo barv iz barvne lestvice in optično korigiranje motivov;
  • izdelavo ornamentov, napisov, logotipov na panojih, transparentih in tablah; 
  • izvajanje črkoslikarskih del na zunanjih in notranjih površinah;
  • racionalno rabo materialov, delovnih sredstev, energije in časa;
  • upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja;
  • vzdrževanje vgrajenih slikopleskarskih in črkoslikarskih izdelkov.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z izdelavo grafičnim oblikovanjem in izdelavo napisov in logotipov oziroma se ukvarjajo s slikopleskarsko dejavnostjo v okviru zaključnih del v gradbeništvu, možna pa je tudi samozaposlitev.