Slaščičar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • pravilno pripravo na delo;
 • izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin;
 • samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov (različnih vrst trajnega, poltrajnega peciva, svežih sladic in sladoleda);
 • pripravo različnih vrst testa in mas;
 • pečenje različnih vrst testa in mas;
 • pripravo polnil, nadevov, prelivov in prevlek;
 • polnjenje, oblikovanje in krašenje slaščičarskih izdelkov;
 • serviranje ali pakiranje slaščičarskih izdelkov;
 • uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov;
 • sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami;
 • uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije;
 • varovanje zdravja in okolja ter racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin;
 • upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v slaščičarnah, sladolednih vrtovih, pekarnah, večjih kuhinjah, hotelih, cateringu, v večjih živilskih in prehranskih obratih ter v trgovsko živilskih verigah.