Računalnikar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • uporabljanje standardne pisarniške programske opreme, beleženje sistemskih in uporabniških sporočil ter organizacijo servisiranja sistemske in aplikativne programske opreme; 
  • pripravljanje samodejnega arhiviranja datotek za zunanje uporabnike;
  • zaganjanje sistema, nameščanje standardne in sistemske programske opreme ter varno zaključevanje dela na računalniškem sistemu;
  • nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema ter administriranje operacijskega sistema;
  • skrb za varnost delovne postaje in uporabniških podatkov;
  • nameščanje in osnovno vzdrževanje strojne opreme, izbiranje komponent ter sestavljanje računalnikov;
  • spremljanje delovanja ter odpravljanje manjših napak v omrežju, strojne in programske opreme;
  • arhiviranje in varovanje baz podatkov;
  • oblikovanje obrazcev in poročil.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v delovnih enotah, kjer so prisotni računalniki oziroma računalniške periferne naprave, v delovnih enotah z računalniškimi omrežji in drugi računalniški sistemi, na drugih delovnih mestih kjer se uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije.