Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM)

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • samostojno in varno delo z osnovnimi tekstilnimi stroji in napravami;
  • za izdelavo enostavnih tekstilnih izdelkov in nekaterih njihovih elementov;
  • enostavna popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov;
  • za prepoznavanje tekstilij za različne namene;
  • za prepoznavanje osnovne terminologije stroke;
  • gospodarno rabo materialov in energije.
Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalno program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v oblačilni industriji, v obrtnih delavnicah, v popravljalnicah oblačil, v pralnicah in kemičnih čistilnicah, na drugih delovnih mestih, ki zahtevajo osnovna znanja za enostavno rutinsko delo.