Predšolska vzgoja

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
60
Trajanje: 
1 leto
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • zagotavljanje učinkovitega komuniciranja z otroki, njihovimi družinami, sodelavci in različnimi institucijami;
  • uporabo in povezovanje sodobnih teoretičnih in praktičnih spoznanj o pedagoških metodah drugih pedagoških pristopov pri vzgoji otrok;
  • spodbujanje razvoja motoričnih in duševnih procesov, socialno emocionalnega razvoja in razvoja govora;
  • nudenje podpore otrokom pri osebnostnem razvoju;
  • zagotavljanje vzdrževanja varnega okolja za zdravje otrok, sodelavcev in lastno zdravje;
  • načrtovanje, evidentiranje, analiziranje in vrednotenje dela v oddelku, za sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji kurikula, ki temelji na razumevanju otrokovega razvoja in zagotavljanju uresničevanja otrokovih pravic;
  • načrtovanje in pripravo različnih vrst iger in igrač ter vodenje in spremljanje otrok pri igri;
  • spodbujanje predšolskega otroka za ustvarjanje na glasbenem, likovnem, gibalno plesnem in jezikovnem področju za razvoj motoričnih, zaznavnih, kognitivnih in socialno-emocionalnih procesov s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela s posameznih področij umetnosti.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicnega tečaja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil: četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v oddelkih I. in II. starostnega obdobja v vrtcu, kulturnih in športnih ustanovah in drugih podjetjih, ki vključujejo delovna mesta za delo s predšolskimi otroki .