Pomožni administrator (GIB)

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • osnovno uporabo sodobne informacijske in pisarniške tehnologije;
  • pisanje tekstov po predlogah ali nareku z uporabo desetprstnega slepega tipkanja;
  • ravnanje z viri, arhivskim gradivom in podatki, ki zahtevajo varstvo podatkov;
  • razvijanje pozitivnega in odgovornega odnosa do dela, poklica in sodelavcev;
  • ravnanje skladno z družbenimi zakonitostmi in pravili sodobne pravne države;
  • izdelovanje predstavitev z uporabo programske opreme in komuniciranje prek elektronskih medijev;
  • pisanje vabil, sklepov, zaznamkov ter izpolnjevanje obrazcev z delovnega, upravnega in drugih pravnih področij.
Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalno program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v invalidskih podjetjih, društvih, javni upravi, zavarovalnici, v podjetjih in v zasebnem sektorju (tajništvo, kadrovska služba, arhivi, komerciala), za lažja pomožna administrativna dela.