Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM)

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • izvajanje enostavnih del v proizvodnih in tehnoloških postopkih;
 • branje enostavnih delavniških risb in tehnične dokumentacije;
 • uporabo enostavne tehnološke in delovne dokumentacije;
 • pripravo delovnega mesta za izvedbo tehnoloških postopkov ter posluževanje strojev po navodilih;
 • izvajanje ročnih obdelovalnih postopkov obdelave gradiv;
 • uporabo in vzdrževanje ročnega in električnega ročnega orodja za obdelavo gradiv;
 • prepoznavanje pomena osnovnih tehnoloških parametrov;
 • izvajanje enostavnih postopkov spajanja materialov;
 • meritve osnovnih tehniških parametrov in velikosti z merilnimi pripomočki;
 • izvajanje sprotnih vzdrževalnih in manjših servisnih del na stroju, opremi in napravah;
 • odgovorno ravnanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela ter uporabo zaščitne opreme;
 • pravilno ravnanje z odpadki ter upoštevanje ukrepov za varovanje okolja.
Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalno program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v vseh industrijskih, obrtnih in servisnih dejavnostih (v procesih proizvodnje, servisa ter vzdrževanja strojnih delov in opreme), v metalurški dejavnosti (pri pripravi procesov taljenja, litja in toplotnega preoblikovanja kovin), pri izdelavi in vzdrževanju električnih inštalacij, v procesih priprave površin za postopke ličenja.