Pomočnik v tehnoloških procesih

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • izvajanje enostavnih del v proizvodnih in tehnoloških postopkih;
 • branje enostavnih delavniških risb in tehnične dokumentacije;
 • uporabo enostavne tehnološke in delovne dokumentacije;
 • pripravo delovnega mesta za izvedbo tehnoloških postopkov ter posluževanje strojev po navodilih;
 • izvajanje ročnih obdelovalnih postopkov obdelave gradiv;
 • uporabo in vzdrževanje ročnega in električnega ročnega orodja za obdelavo gradiv;
 • prepoznavanje pomena osnovnih tehnoloških parametrov;
 • izvajanje enostavnih postopkov spajanja materialov;
 • meritve osnovnih tehniških parametrov in velikosti z merilnimi pripomočki;
 • izvajanje sprotnih vzdrževalnih in manjših servisnih del na stroju, opremi in napravah;
 • odgovorno ravnanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela ter uporabo zaščitne opreme;
 • pravilno ravnanje z odpadki ter upoštevanje ukrepov za varovanje okolja.
Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalno program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v vseh industrijskih, obrtnih in servisnih dejavnostih (v procesih proizvodnje, servisa ter vzdrževanja strojnih delov in opreme), v metalurški dejavnosti (pri pripravi procesov taljenja, litja in toplotnega preoblikovanja kovin), pri izdelavi in vzdrževanju električnih inštalacij, v procesih priprave površin za postopke ličenja.