Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Cilji programa Pomočnik v biotehniki in oskrbi:

 • odgovorno skrbijo za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijajo  pozitiven odnos do zdravega načina življenja,
 • skrbijo za urejenost delovnega mesta/prostora,
 • znajo pripraviti izdelke za prodajo in nadaljnjo predelavo,
 • pripravijo živali in živalske proizvode za prodajo in nadaljnjo predelavo,
 • se seznanijo z vplivi stroke na naravno okolje in so zmožni izvajati delo skladno z načeli trajnostnega razvoja,
 • ustrezno shranjujejo surovine in izdelke,
 • pakirajo izdelke ali pridelke,
 • čistijo delovne prostore, orodja, naprave in stroje,
 • sodelujejo pri pripravi obrokov,
 • pridobivajo znanje iz varstva pri delu,
 • razvijajo sposobnosti prilagajanja delovnemu okolju in sodelovanja v kolektivu,
 • zagotovijo kakovost opravljenega dela,
 • znajo pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo.
Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalno program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko na kmetijskih ali vrtnarskih ali živilskih obratih, v kuhinjah ali manjših penzionih ali na turističnih kmetijah ali v čistilnih servisih.