Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • izvajanje enostavnih gradbenih del ali enostavnih zaključnih gradbenih del v skladu z navodili;
  • pravilno ravnanje z materiali in proizvodi pri pripravi, transportu, vgrajevanju in vzdrževanju;
  • uporabo delovne dokumentacije (navodila, delovne skice, enostavni izvedbeni načrti);
  • ustrezno uporabo orodij, pripomočkov, strojev in naprav ter njihovo preventivno vzdrževanje;
  • gospodarno rabo materialov in energije;
  • uporabo osebnih zaščitnih sredstev in varno delo na gradbišču.
Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalno program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z gradnjo in vzdrževanjem objektov ali proizvodnjo gradbenega materiala.