Pek

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • pravilno pripravo na delo;
 • izbiro in pravilno skladiščenje surovin;
 • pripravo recepture in preračunavanje receptur; pripravo surovin in pripravo različnih vrst testa;
 • pravilno rokovanje s stroji, napravami in pripomočki, ki se uporabljajo v pekarstvu;
 • oblikovanje testa v različne oblike osnovnih, posebnih in zahtevnih vrst kruha in pekovskega peciva;
 • vzhajanje, pripravo na pečenje in pečenje različnih vrst pekovskih izdelkov;
 • pakiranje in skladiščenje pekovskih izdelkov;
 • uspešno ponudbo in prodajo pekovskih izdelkov;
 • sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami;
 • uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije;
 • varovanje zdravja in okolja in racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin;
 • upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v pekarnah, picerijah, večjih kuhinjah, hotelih, cateringu, v večjih živilskih in prehranskih obratih ter v trgovskih živilskih verigah.