Pečar-polagalec keramičnih oblog

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • izdelavo lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov;
  • oblaganje notranjih in zunanjih površin tal, sten, stebrov in stopnic s keramičnimi oblogami;
  • uporabo značilnih pečarskih in keramičnih proizvodov ter veznih materialov;
  • ustrezno uporabo orodja za obdelavo pečarskih in keramičnih proizvodov pri izdelavi izrezov, odprtin in profilov;
  • racionalno rabo materialov in energije ter branje načrtov in prenašanje dimenzij in višinskih kot iz načrta na objekt;
  • uporabo tehnične dokumentacije za opravljanje pečarskih del in polaganje keramičnih oblog;
  • upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja;
  • izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na pečarskih izdelkih in keramičnih oblogah.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z izdelavo lončenih peči, zidanih štedilnikov ali kaminov oziroma se ukvarjajo s polaganjem keramičnih oblog, možna pa je tudi samozaposlitev