Papirničar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom/vajencem, da:

 • izvajajo postopke razpuščanja snovi,
 • pravilno zaganjajo in zaustavljajo posamezne elemente papirnega ali kartonskega stroja,
 • nastavljajo in kontrolirajo parametre posameznih elementov papirnega ali kartonskega stroja,
 • opravljajo naloge v dodelavi papirja ali kartona,
 • opravljajo in vrednotijo meritve kvalitete papirja ali kartona ter meritve v pripravi snovi,
 • prepoznavajo in odpravljajo napake v papirju in kartonu,
 • so zmožni timskega dela ob zastojih in pretrgih,
 • delo opravljajo varno in odgovorno,
 • pri delu uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • komunicirajo s sodelavci v strokovnem jeziku,
 • varujejo okolje v skladu s predpisi.

Pogoji za dokončanje:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak/vajenec pridobiti pozitivno oceno pri:

 • splošnoizobraževalnih predmetih,
 • obveznih strokovnih modulih,
 • izbirnih strokovnih modulih,
 • odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • vmesni preizkus (velja za vajeniško obliko izobraževanja ter dijake z individualno učno pogodbo v šolski obliki izobraževanja),
 • zaključni izpit.
Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja: registrirana pogodba o vajeništvu.

Delo in zaposlitev: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • izvajanje postopkov priprave snovi;
 • pravilno zaganjanje in zaustavljanje ter nastavljanje in kontroliranje parametrov posameznih elementov papirnega ali kartonskega stroja;
 • opravljanje vzdolžnega, prečnega in ploskega razreza papirja in kartona oziroma upravljanje strojev za dodelavo higienskega papirja;
 • opravljanje in vrednotenje osnovnih meritev kvalitete papirja ali kartona ter meritev v pripravi snovi.

Zaposliš se lahko v papirni ali papirno-predelovalni industriji.