Oblikovalec kovin-orodjar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • izvajanje različnih postopkov ročne in strojne obdelave odrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin;
 • izdelavo izdelkov, menjavo orodja in obdelovancev ter nastavljanje tehnoloških parametrov na konvencionalnem in CNC stroju;
 • izvajanje postopkov toplega in hladnega preoblikovanja s poudarkom na pločevinah, profilih in ceveh;
 • izbiro primernega materiala, obdelovalnega stroja in postopka obdelave glede na zahteve izdelka;
 • izbiro ali naročilo primernega rezilnega orodja in opreme za obdelovalni stroj;
 • uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij;
 • uporabo ustreznih merilnih pripomočkov za izvajanje tehničnih in tehnoloških meritev;
 • montažo, zaščito in vzdrževanje jeklenih konstrukcij;
 • načrtovanje, montažo, povezovanje in upravljanje enostavnejših krmilij, delovnih procesov oziroma sistemov;
 • izdelavo, branje in razumevanje enostavne tehniške dokumentacije;
 • izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo in aktivno skrb za lastno zdravje;
 • pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne rabe energije in materialov;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških programov na poklicnem področju (urejevalnik teksta in preglednic, elektronska pošta, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela);
 • razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij;
 • izdelavo enostavnejših strojnih delov z uporabo različnih strojev in odrezovalnih postopkov.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

 

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih kot tudi zasebnih obratovalnicah na področju izdelave, montaže, vzdrževanja, kontrole in popravljanja orodij in naprav ter mehanske obdelave (struženje, rezkanje, brušenje), na različnih delovnih mestih.