Obdelovalec lesa

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • sodelovanje pri izmeri in razvrščanju žaganega lesa;
  • pripravo žaganega lesa za naravno in tehnično sušenje;
  • uporabo osnovne delavniške dokumentacije;
  • varno uporabo ročnega orodja in električnih ročnih strojčkov;
  • varno delo z osnovnimi lesno obdelovalnimi stroji in napravami;
  • gospodarno rabo materialov in energije;
  • kakovostno izdelavo enostavnih mizarskih izdelkov;
  • izvajanje enostavnejših postopkov površinske obdelave lesa in lesnih plošč.
Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalno program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v lesni industriji, kjer izdelujejo stavbno ali bivalno pohištvo, v proizvodnji lesnih plošč, nosilcev in drugih lesnih elementov, v delavnicah, kjer izdelujejo lesene izdelke, ki se vgrajujejo v objekte (leseni podi, stropi, stenske obloge, stopnice) in jih tudi vgrajujejo, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, otroške igrače, športne rekvizite, glasbila, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavno ali bivalno pohištvo po meri.