Moj korak

Vertical Tabs

O programu
Obseg dela: 

Program je namenjen odraslim, ki so končali šolanje po prilagojenem programu in želijo izboljšati položaj na trgu dela in si povečati možnosti izbire tako v zaposlovanju kot v izobraževanju.