Mlekar

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • pravilno pripravo na delo;
 • pravilno izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin;
 • vodenje dokumentacije o sledljivosti surovin, surovega mleka in mlečnih izdelkov;
 • higiensko pridobivanje in obdelavo surovega mleka;
 • higiensko in varno ravnanje s surovim mlekom in mlečnimi izdelki;
 • samostojno in kakovostno predelavo mleka v različne mlečne izdelke (tekoči mlečni izdelki, fermentirano mleko, siri, sladka in kisla smetana, surovo maslo in sladoled);
 • izbiro in uporabo različnih dodatkov ter mikrobioloških kultur,
 • izvajanje osnovnih kemijskih in mikrobioloških analiz surovega mleka in mlečnih izdelkov;
 • pravilno skladiščenje mlečnih izdelkov; • uspešno ponudbo in prodajo mlečnih izdelkov;
 • sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami;
 • uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije;
 • varovanje zdravja in okolja ter racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v mlekarnah, sladolednih vrtovih, pri kontroli mleka, trgovskih živilskih verigah.