Metalurg

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • toplotno obdelavo, globinsko in površinsko utrjevanje, preoblikovanje in litje kovin in zlitin glede na zahteve izdelka in tehnološko dokumentacijo;
 • upravljanje, nadzor in pripravo strojev, naprav, orodij in pripomočkov za vodenje metalurških in obdelovalnih procesov;
 • preventivno vzdrževanje peči, naprav in orodij ter sodelovanje pri popravilih in vzdrževalnih delih talilniške opreme;
 • prepoznavanje in odpravljanje vzrokov nastajanja napak in motenj pri metalurških in obdelovalnih procesih;
 • izpolnjevanje zahtevane evidence o delu, delovne in tehnološke dokumentacije ter dokumentov o stanju peči in naprav za taljenje;
 • uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov in nadzor nad izvedbo procesov preiskave materiala;
 • pregled in pripravo transportnih manipulativnih naprav ter pomožnih naprav;
 • izdelavo, branje in razumevanje enostavne tehniške dokumentacije;
 • izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo in aktivno skrb za lastno zdravje;
 • pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne rabe energije in materialov;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških programov na poklicnem področju (urejevalnik besedila in preglednic, elektronska pošta, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela);
 • razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih,kjer se ukvarjajo s pridobivanjem in predelavo kovinskih materialov kot so livarne, industrija aluminija, industrija barvnih kovin in tudi v kovinsko predelovalni, avtomobilski industriji ali pri samostojnih podjetnikih z livarsko dejavnostjo, toplotnimi obdelavami kovin, na različnih delovnih mestih.