Mehatronik operater

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • izvajanje kontrolnih in krmilnih funkcij na stroju ali proizvodni liniji;
 • upravljanje in nastavljanje procesnih, električnih ter mehanskih veličin in parametrov;
 • kontroliranje zahtevnejših parametrov delovnega procesa in okovanje s krmilnikom stroja s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno izhodnimi krmilnimi elementi;
 • ugotavljanje obremenitev strojnih elementov in njihove funkcije v stroju;
 • spremljanje in evidentiranje zahtevanih merilnih parametrov stroja ali linije, prepoznavanje osnovnih krmilnih elementov stroja;
 • pripravljanje stroja v stanje za zagon, odkrivanje in lokaliziranje napak na stroju, popravljanje poškodb stroja in zamenjevanje pokvarjenih komponent z originalnimi rezervnimi deli;
 • spremljanje delovanja stroja, vpenjanje in vlaganje materiala v stroj, kontroliranje delovnega procesa, odpravljanje enostavnih zastojev delovnega procesa, opravljanje osnovnih vzdrževalnih del;
 • pregledovanje splošnega stanja stroja in energetskih virov, opravljanje enostavnih vzdrževalnih del (čiščenje stroja, mazanje);
 • uporabljanje računalniških aplikacij, vrednotenje stroškov ter skrb za urejeno delovno okolje;
 • uporabo standardov, upoštevanje pravil ter predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja;
 • izdelava tehniške dokumentacije in tehničnih navodil z uporabo informacijsko - komunikacijskih tehnologij.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.