Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • načrtovanje in organizacijo lastnega dela;
  • izvedbo diagnostike ter lokaliziranje in odpravo napak na pogonskih in delovnih strojih v kmetijstvu, komunali in gradbeništvu s pomočjo sodobnih naprav;
  • izvedbo nastavitev, vzdrževanja in popravila mehanskih sklopov in naprav, električnih in elektronskih ter hidravličnih in pnevmatskih naprav na pogonskih in delovnih strojih v kmetijstvu, komunali in gradbeništvu;
  • samostojno in varno izpeljavo popravila in vzdrževanja pogonskih in delovnih strojev ter naprav v kmetijstvu, komunali in gradbeništvu;
  • uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju;
  • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno komunikacijo s sodelavci in strankami ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo;
  • odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu, varovanje okolja ter racionalno uporabo energije in materiala.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš v zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v mehaničnih delavnicah, specializiranih za popravilo kmetijske in vrtnarske ali komunalne in gradbene mehanizacije, na kmetijskih obratih, v tovarnah in montažnih obratih za proizvodnjo kmetijskih in delovnih strojev, v montaži in popravilu strojev, naprav in opreme, storitve s kmetijsko mehanizacijo, v prodaji strojev in rezervnih delov kmetijske, gozdarske in komunalne mehanizacije, na servisih za montažo in popravilo pnevmatik.