Medijski tehnik (GLU,GJM)

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
5 let
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • delo s programi za vektorsko grafiko;
  • obdelavo digitalnega slikovnega gradiva;
  • prelom strani;
  • ustvarjalno delo v fotografiji;
  • izdelavo animacije in uporabo v komercialne namene;
  • ustvarjalno snovanje in animiranje za izdelavo animiranega filma;
  • realizacijo lastne zasnove enostavnejše avdio-video produkcije;
  • prilagajanje oblikovnega koncepta spletne strani med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca;
  • izdelavo predloge kot osnove za tehnično izdelavo spletne strani.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih s področja grafičnih, spletnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij, kot so oblikovalski studii, podjetja za izdelavo multimedijskih portalov in spletnih strani, podjetja za izdelavo animacije, založbe, tiskarne, radijske in televizijske hiše.