Logistični tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • samostojno načrtovanje in organiziranje prevoza tovora v vseh vejah prometa;
 • usmerjanje blagovnih tokov glede na zakonsko predpisane zahteve, ki so vezane na blago (carinsko blago, blago, ki je sproščeno v prosti promet, nevarno blago, ki ga je potrebno skladiščiti pod posebnim režimom ipd.);
 • pakiranje, skladiščenje, komisioniranje, elektronsko označevanje ter deklariranje blaga v logističnih in prodajnih centrih;
 • poznavanje in upoštevanje notranjih in mednarodnih pravnih virov za ravnanje z blagom v prometu, transportu in logistiki;
 • poznavanje postopkov zavarovanja v posameznih prometnih podsistemih in sklepanje transportnih zavarovanj;
 • uporabo načel preventivnega in defenzivnega obnašanja v prometu in zagotavljanja varnosti v vseh prometnih podsistemih in logističnih procesih;
 • načrtovanje prometnih tokov in prometne signalizacije;
 • uporabo in izpolnjevanje transportne dokumentacije, vodenje logistične korespondence in izdelavo, branje in razumevanje enostavne tehniške dokumentacije;
 • pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov;
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki v domačem in vsaj dveh tujih jezikih;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških programov na poklicnem področju (urejevalnik teksta in preglednic, elektronska pošta, vodenje logističnih procesov, skladiščni informacijski sistemi, upravljanje in načrtovanje prometa,..);
 • razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij;
 • organizacijo specifičnih prevozov (nevarne snovi, hitro pokvarljivi tovori, izredni tovori).
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v državnih in zasebnih podjetjih na področju transporta, špedicije, carine, skladiščenja, načrtovanja prometnih in logističnih tokov in proizvodnih obratih na različnih delovnih mestih.