Lesarski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • izbiranje ustreznih materialov glede na njihove lastnosti in upoštevanje uporabnih in estetskih lastnosti izdelkov;
  • izbiranje ustreznih konstrukcijskih vezi glede na material in namen izdelka;
  • določanje načinov krojenja in optimalne rabe materialov;
  • določanje tehnoloških parametrov pri obdelavi masivnega lesa in lesnih tvoriv;
  • oblikovanje enostavnejših tehnoloških postopkov in terminskega planiranja proizvodnje;
  • določanje porabe čas in materialov ter izdelavo kalkulacij;
  • izdelavo tehnične dokumentacije z računalniškim orodjem;
  • načrtovanje in organiziranje delovnega mesta v tehnološkem procesu;
  • upoštevanje in izvajanje predpisov s področja varovanja okolja in zdravja pri delu;
  • delovanje po načelih projektnega načina dela.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil naziv: mizar, tapetnik ali pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju lesarstva ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v lesni industriji, kjer izdelujejo stavbno ali bivalno pohištvo, v proizvodnji lesnih plošč, nosilcev in drugih lesnih elementov, v delavnicah, kjer izdelujejo lesene izdelke, ki se vgrajujejo v objekte (leseni podi, stropi, stenske obloge, stopnice) in jih tudi vgrajujejo, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, otroške igrače, športne rekvizite, glasbila, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah,, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.