Kozmetični tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • pripravo stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in klasično ročno masažo ter strokovno izvedbo navedenih storitev;
 • svetovanje pri reševanju estetsko kozmetičnih problemov,pri izbiri, pravilni uporabi in shranjevanju kozmetičnih izdelkov;
 • ugotavljanje stabilnosti kozmetičnih izdelkov in poznavanje osnovnih postopkov kontrole kozmetičnih izdelkov, zakonodaje s področja kozmetičnih izdelkov, predpisov o varnosti in zdravju ter varovanju okolja;
 • izdelovanje osnovnih tehnoloških oblik in poznavanje zahtevnejših sodobnih oblik kozmetičnih izdelkov za nego obraza, telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in masažo;
 • izbiro ustreznih aparatur za kozmetično nego, njihovo pravilno uporabo in vzdrževanje;
 • izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo v kozmetični stroki;
 • aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje strank in izvajanje aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih;
 • pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja in do racionalne rabe energije in materialov;
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi;
 • razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in poslovnega načrta.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v kozmetičnih salonih, salonih za masažo, manikiro in pedikuro, velnes in spa centrih, v drogerijah, parfumerijah kot svetovalec/ svetovalka, gledališčih, televizijskih hišah kot vizažist/ vizažistka in masker/ maskerka, zastopstvih proizvajalcev kozmetičnih izdelkov, pripomočkov in aparatur za kozmetično nego.