Kemijski tehnik

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • izvedbo postopkov vzorčenja surovin, embalaže in izdelkov;
  • izvedbo rutinskih analiznih preizkusov s področja klasične kvalitativne in kvantitativne analizne kemije;
  • izvedbo rutinskih analiznih preizkusov z nekaterimi instrumentalnimi tehnikami analizne kemije;
  • izvedbo nekaterih kemijskih sintez v laboratorijskem merilu;
  • izvedbo in nadzor osnovnih mehanskih operacij;
  • izvedbo in nadzor osnovnih separacijskih procesov;
  • uporabo ustreznih merilnih in kontrolnih postopkov in instrumentov;
  • izvedbo zahtev in predpisov za zagotavljanje varnega dela in varstva okolja v industriji in kemijskem laboratoriju.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v kemijski, papirniški ali sorodni industriji na različnih področjih, od priprave proizvodnje, proizvodnje same, do analitike in razvoja, v razvojnih, raziskovalnih in drugih ustanovah.