Kamnosek

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • klesanje z ročnim orodjem in poliranje površin in profilov;
  • delo s stroji za rezanje, površinsko obdelavo ter profilno in specialno obdelavo naravnega kamna;
  • izdelavo ornamentov, nagrobnih spomenikov in elementov notranje opreme iz naravnega kamna;
  • vgrajevanje tlakov, okenskih polic, stopnic, zunanjih in notranjih oblog iz plošč naravnega kamna;
  • racionalno rabo energije, materiala in časa;
  • uporabo tehnične dokumentacije za izdelavo kamnoseških izdelkov in opravljanje kamnoseških storitev;
  • upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja;
  • izvajanje sanacijskih del in zaščite kamnitih elementov.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš na zavihku na levi strani.

 

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z obdelavo kamna in vgrajevanjem izdelkov iz kamna, možna pa je tudi samozaposlitev.