Izvajalec suhomontažne gradnje

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • branje načrtov in prenašanje dimenzij in višinskih kot iz načrta na objekt;
  • izmero in preračun količin materialov za postavitev suhomontažnih gradbenih elementov;
  • izbiro materialov za suhomontažne gradbene elemente glede na njhove tehnološke lastnosti;
  • postavitev profilov in konstrukcij za suhomontažne gradbene elemente in vgrajevanje izolacijskih materialov;
  • razrez in pritrjevanje suhomontažnih oblog in vgradnjo podbojev, loput itd.;
  • izvajanje stičenja, bandažiranja in finalno obdelavo suhomontažnih gradbenih elementov;
  • racionalno rabo materialov, energije in časa;
  • upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja;
  • izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na elementih suhomontažne gradnje.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš na zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z gradnjo stavb oziroma z izvajanjem zaključnih del v gradbeništvu, možna pa je tudi samozaposlitev.