Izdelovalec oblačil

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • samostojno in varno delo s tekstilnimi stroji in napravami;
  • opazovanje, estetiko, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo;
  • izbiro primernih tekstilnih materialov, delovnih sredstev in načina izdelave izdelkov;
  • konstruiranje temeljnih krojev oblačil;
  • izdelavo oblačil in ostalih tekstilnih izdelkov;
  • popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov,
  • razumevanje in uporabo različne strokovne literature in terminologije ter informacijsko komunikacijske tehnologije.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš na zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v oblačilni industriji, v obrtnih delavnicah, v popravljalnicah oblačil, v trgovinski dejavnosti z možnostjo popravila oblačil, v pralnicah in kemičnih čistilnicah, na drugih delovnih mestih, ki zahtevajo znanja in spretnosti s področja tekstilstva.