Inštalater strojnih inštalacij

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
180
Trajanje: 
3 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

 • izvajanje postopkov toplega in hladnega preoblikovanja s poudarkom na pločevinah, profilih in ceveh;
 • dimenzioniranje osnovnih elementov instalacij in izbiro osnovnih elementov za enostavno napeljavo;
 • izvajanje osnovnih postopkov plamenskega varjenja in lotanja ter leplenja kovinskih in nekovinskih materialov;
 • oblikovanje in izdelavo montažnih elementov in izvajanje popravil;
 • izvajanje protikorozijske, toplotne in protihrupne zaščite strojnih instalacij;
 • preizkušanje in zagon energetskih naprav in napeljav;
 • vzdrževanje in servisiranje različnih strojnih instalacij;
 • uporabo ustreznih merilnih pripomočkov za izvajanje tehničnih in tehnoloških meritev;
 • uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij;
 • izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo in aktivno skrb za lastno zdravje;
 • pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne rabe energije in materialov;
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi;
 • razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja, poslovnega načrta ter obvladovanje stroškov in kalkulacij.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. Seznam učnih mest lahko najdeš na zavihku na levi strani.

Nadaljevanje študija: 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v podjetjih kot tudi zasebnih obratovalnicah na področju izdelave, montaže in servisiranja sistemov ogrevanja, vodovoda, klimatskih in plinskih napeljav na različnih delovnih mestih, monter vodovodnih, klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav, upravljalec in nadzornik vodovodnih klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav in postaj, komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo, trgovski zastopnik ali poslovodja, prodajalec tehnične opreme.