Grafični tehnik (GLU, GJM)

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
120
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • uporabo merilnih naprav in izvajanje kontrolnih postopkov v tisku in grafični dodelavi;
  • uporabo standardov za vodenje in zagotavljanje kakovosti;
  • pripravo in pravilno uporaba grafičnih materialov;
  • izvajanje del v tisku in grafični dodelavi;
  • tiskanje v različnih tehnikah tiska;
  • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci in strokovnjaki ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
  • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, podatki in gradivi.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: avtoserviser, avtomehanik, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, grafičar, grafični operater, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijski mehanik, mehatronik operater, oblikovalec kovin-orodjar, oblikovalec kovin, orodjar, računalnikar, strojnik gradbene mehanizacije ali pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in eno izmed naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij: tiskar za ploski tisk, tiskar za globoki tisk ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v tiskarnah, knjigoveznicah, kartonažerskih podjetjih, v založništvu in drugih podjetjih povezanih z grafično dejavnostjo.